> Waarde van grondstoffen

In de nieuwe organisatiestructuur zijn in de unit Grondstoffen de activiteiten bijeengebracht waarmee waarde uit restafval en grondstoffen uit huishoudens gecreëerd wordt. Van oudsher is Circulus-Berkel gericht op het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de afvalbeheertaken. Daarin is over de jaren heen een enorme slag gemaakt. Uit benchmarks blijkt bijvoorbeeld dat onze gemeenten tot de beste behoren. Zo staat Deventer op de eerste plaats; Apeldoorn op de vijfde.

Inmiddels is de vraag voor het grondstoffenbeheer veel breder geworden. Naast efficiëntie ligt de focus ook op welke andere toegevoegde waarde geleverd kan worden. Verwaarding van grondstoffen is er daar een van, het creëren van sociale arbeid is een andere. In veel gevallen blijkt er een nauwe relatie te bestaan tussen deze vormen van waardecreatie. Verhogen van de milieuwinst levert vaak ook minder kosten op, bijvoorbeeld bij het optimaliseren van de logistiek. Extra grondstoffen uit het restafval halen via bijvoorbeeld de BEST-tas levert én extra grondstoffen op met een positieve waarde én creëert werkgelegenheid.