> Containermanagement

Cibas

Cibas (Centraal Informatie Beheer Afval Services) zorgt sinds 2008 voor het centraal beheer van alle data die vrijkomt bij de uitvoering van containermanagement, diftar en het gebruik van milieu- en grofvuilpassen. De dienst is opgezet door Circulus-Berkel en Twente Milieu voor de gemeenten van de twee overheidsbedrijven. Vanaf 2013 verzorgt Cibas ook de registratie voor de gemeente Hoogeveen via het overheidsbedrijf Area en vanaf 2014 voor de tien gemeenten die door Avri (Gelders Rivierengebied) worden bediend. In 2016 voorzag Cibas voor in totaal 27 gemeenten en 510.019 aansluitingen in de registratie en informatievoorziening van het afvalbeheer. 

In 2016 legde Cibas zich verder toe op het beschrijven en borgen van processen, om de integriteit hiervan te borgen en aan te tonen. Hiervoor is gekozen voor een ISAE 3000 Assurance-verklaring. Dit proces loopt nog en wordt voortgezet in 2017. Daarnaast werkte Cibas in 2016 mee aan de implementatie van de BEST-tas en gespiegeld inzamelen en de voorbereidingen om voor drie gemeenten per 1 januari 2017 diftar in te voeren.