> Epe

In 2016 is in samenwerking met de gemeente Epe hard gewerkt aan een evaluatie van het afvalbeleid en een nieuw grondstoffenplan. Begin 2017 moet er ambtelijk een klap op dit plan worden gegeven voordat het voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. In 2016 kende de inzameling in de gemeente Epe een driewekelijkse cyclus. De hoogbouw maakt gebruik van ondergrondse containers met toegangscontrole. Sinds 2015 is het mogelijk met de kunststof verpakkingen ook drankpakken en blik (PMD) mee te geven. Anders dan de andere Circulus-Berkel-gemeenten kent Epe geen diftar-systeem.

In Epe wordt in 2017 in zes rondes kleding ingezameld die door Stilema gesorteerd gaat worden. In de toekomst kan Stilema mogelijk ook de inhoud van de BEST-tassen uit Epe sorteren. De startdatum voor de BEST-tas in Epe moet nog door de gemeente worden bepaald.

Resultaten buitenruimte

Circulus-Berkel werkt voor de straatreiniging in Epe samen met Axent Groen dat integraal verantwoordelijk is voor het beheer van openbare ruimte in de gemeente. Daarbij bestrijdt Axent Groen onkruid in de gemeente met een borstelmachine waarna Circulus-Berkel dit machinaal opveegt. In 2016 werd deze samenwerking verder geoptimaliseerd.

Ook de prullenbakken in de openbare ruimte worden door Circulus-Berkel geleegd.

Net als in 2015 zijn in samenwerking met Axent Groen ook weer bladkorven geplaatst in Epe. Toen in 2014 de inzameling van gft naar een driewekelijkse cyclus ging, vonden veel bewoners dat ze onvoldoende bladafval konden meegeven. Als oplossing daarvoor zijn tot tevredenheid van veel inwoners de bladkorven geïntroduceerd in de gemeente.

Resultaten grondstoffen

In 2016 is de hoeveelheid aangeboden restafval en grondstoffen gestegen. Het totaal kwam uit op 572 kilo per inwoner, een toename van 5 procent. Het aandeel ongescheiden restafval daalde, terwijl het aandeel aangeboden grondstoffen toenam.


Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Epe. (De gemeente is in 2008 tot Circulus-Berkel toegetreden).

Met 196 kilo per inwoner aan restafval en grof restafval bleef het niveau van ongescheiden restafval zo goed als gelijk aan 2015. Aan grondstoffen boden inwoners van Epe 8 procent meer aan in 2016, wat neerkomt op gemiddeld 376 kilo. Er werd 15 procent meer aan zowel gft als aan kunststoffen aangeboden.

Het scheidingspercentage in de gemeente Epe neemt geleidelijk maar gestaag toe. In 2016 met 2 procentpunten naar 66 procent. De nationale doelstelling voor 2020 ligt op 75 procent afvalscheiding of 100 kilo restafval per inwoner.


De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2016, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2015.