> Gezondheid en verzuim

Het verzuim is in 2016 toegenomen van 6,20 naar 6,63 procent. Dit is het gevolg van zowel langdurig verzuim als van de toename van sociale werkgelegenheid. De praktijk laat zien dat sociale werkgelegenheid een hoger verzuim kent. Rekenen we de betrokken bedrijfsonderdelen voor sociale werkgelegenheid niet mee, dan komt het verzuim uit op een cijfer dat voor onze branche gangbaar is. Het terugdringen van verzuim blijft daarom ook het komende jaar een punt van aandacht, ook in het kader van vitaliteit en Lekker Fit-programma’s.Vitaliteit

De gemiddelde leeftijd van werknemers nam afgelopen jaar met 0,2 procent toe tot 48,4 jaar. Met vitaliteitsmanagement willen we bereiken dat werknemers vitaal blijven en langer gezond en gemotiveerd de werkzaamheden kunnen doen.Zoals ook in de cao is aangegeven, zal duurzame inzetbaarheid ook bij Circulus-Berkel constante aandacht krijgen door onder meer gesprekken en het aanbieden van passende opleidingen. Naast opleidingen is het ook belangrijk om medewerkers vitaal te houden. Een stuurgroep binnen Circulus-Berkel heeft hiervoor in 2016 een aantal acties ingezet, waaronder het stimuleren van deelname aan de Acht van Apeldoorn (8 kilometer hardlopen met voorbereiding onder professionele begeleiding), het stimuleren van lunchwandelingen, een proef met trainfietsen en statafels – waarbij veel statafels en in hoogte verstelbare bureaus inmiddels zijn aangeschaft – en een tegemoetkoming in de kosten van sportabonnementen. Daarnaast is vitaliteit geïntegreerd in het formulier dat wordt gebruikt bij het functioneringsgesprek.

Lekker fit-programma

Voorlichting over vitaliteit in brede zin, naar aanleiding van het Periodiek Medisch Onderzoek, zal door de stuurgroep Lekker Fit worden opgepakt in de eerste helft van 2017.