> Restafval en grof restafval

De afgelopen vijftien jaar is het restafval in de regio meer dan gehalveerd. Differentiatie van de afvalstoffenheffing of inzamelsystematiek zijn als belangrijkste oorzaak aan te wijzen van de daling. Deze langjarige afname van het restafval en grof restafval heeft zich ook in 2016 voortgezet. Vergeleken met 2015 werd 7,5 procent minder restafval ingezameld. Gemiddeld bood een inwoner in de regio 131 kilo restafval in 2016 aan, 11 kilo minder dan het jaar ervoor.

Nationaal is een doel vastgesteld van maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. De gemeenten Bronckhorst en Deventer zijn dat doel al voorbij. Andere gemeenten zitten er dicht bij en vier andere gemeenten zullen nog een extra inspanning moeten leveren om het streefgetal tijdig te halen.


 

In 15 jaar is de hoeveelheid restafval per inwoner in de regio ruim gehalveerd.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grof restafval per inwoner in 2016.