> Afvalscheiding

Ontwikkeling scheidingspercentage.

Bijna 69 procent van het restafval uit huishoudens in de regio is in 2016 gescheiden aangeleverd om als grondstoffen te worden hergebruikt. Dat zijn 2 procentpunten meer dan het jaar ervoor. Inwoners bieden de waardevolle grondstoffen zoals gft, glas, papier of PMD steeds meer apart van het restafval aan.

In alle gemeenten is het afgelopen jaar het scheidingspercentage gestegen. In de meeste gemeenten met een aantal procenten, alleen Brummen zag een sterke toename met bijna 15 procent. Dit gebeurde na invoering van het grondstoffenplan, met daarin de introductie van de oranje container, de plaatsing  van ondergrondse containers voor restafval op negen milieuparkjes en de overgang naar een vierwekelijkse frequentie voor inzameling van restafval.

De landelijke doelstelling voor afval scheiden ligt op 75 procent te bereiken in 2020. Twee van de acht gemeenten hebben het afgelopen jaar die doelstelling gehaald. Het scheidingspercentage van gemeenten in 2016 afgezet tegen de landelijke doelstelling voor 2020.