> Materialiteitsthema’s

Welke thema's vinden onze belanghebbenden ertoe doen?

Het begrip materialiteitsthema staat centraal in de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging (GRI), die Circulus-Berkel waar mogelijk volgt. Het woord materialiteit is afgeleid van het Engelse werkwoord to matter, doelend op onderwerpen waarvan belanghebbenden vinden dat die ‘ertoe doen’ om de ontwikkelingen en prestaties in verduurzaming te beschrijven. Concreet gaat het om onderwerpen binnen een van de volgende drie hoofdthema’s van duurzaamheidsverslaglegging:

Onder deze drie noemers zijn de onderwerpen gerangschikt die een belangrijke rol spelen in onze strategie en waardecreatie. De thema’s komen voort uit de diverse stakeholdersonderzoeken. Er wordt, verspreid over het jaarverslag, aandacht aan besteed. Via de zoekfunctie vindt u deze informatie.

Belangrijkste thema’s

Economische prestaties
 
Milieuprestaties
 
Sociale prestaties

 

Afbakening van dit verslag

In dit verslag is een begin gemaakt om het algemeen verslag en het duurzaamheidsverslag te integreren. Daarbij hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative GRI 4 Core. We spreken dan ook van een geïntegreerd verslag.

De afbakening van de inhoud is tot stand gekomen op basis van