> Sorteercentrum e-goed Weee

In januari 2016 openden we in samenwerking met Weee.nl een sorteercentrum waar afgedankte elektrische en elektronische apparaten uit ons werkgebied worden gesorteerd voor recycling. Weee.nl stelt het terrein en de faciliteiten ter beschikking en vermarkt de gesorteerde apparaten. Circulus-Berkel organiseert de aansturing van het proces en de mensen in het centrum. 

Arbeidsplaatsen

Doel was om in het eerste jaar ten minste 5.000 ton, ook uit andere gebieden, te sorteren en ten minste vijf vaste arbeidsplaatsen te realiseren. Beide doelen zijn gehaald. De BEST-tas en de kringloopbedrijven zorgden voor voldoende aanvoer van apparaten. Inmiddels zijn er vijf vaste en twee flexibele arbeidsplaatsen gecreëerd. In het centrum werkten in 2016 drie medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Regionaal bewerken

Het sorteercentrum is voor Circulus-Berkel de eerste stap in het regionaal bewerken van ingezamelde goederen. De komende tijd kijken we of de keten nog verder valt te optimaliseren met het oog op grondstoffen en werkgelegenheid. Zo is een project gestart om te onderzoeken hoe meer plastic van elektrische apparaten gerecycled kan worden.

Toeleverancier

In 2017 worden de activiteiten in het sorteercentrum voortgezet, al zal de rol van Circulus-Berkel meer uitsluitend als toeleverancier van de materiaalstromen zijn. In 2016 is een goede basis gelegd voor de continuïteit van het sorteercentrum dat nu structureel werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werk dat eerder buiten de regio lag.