> Wagenpark

Wagenparkbeheer

De afdeling wagenparkbeheer verzorgt het onderhoud van alle voertuigen en ook de in- en verkoop van het materieel. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden worden ook uitgevoerd voor externe klanten. Daaronder vallen de gemeente Apeldoorn voor wat betreft het gekentekende wagenpark en de keuring van de voertuigen van de Veiligheidsregio Noord- & Oost-Gelderland (brandweer). We streven daarbij naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid tegen acceptabele kosten en een zo laag mogelijke milieudruk.In totaal waren in 2016 483 voertuigen in onderhoud. Dat is vergelijkbaar met eerdere jaren. De manier van rapporteren is dit jaar wel veranderd: in 2016 werden voor het eerst ook objecten meegeteld die niet gekentekend of keuringsplichtig zijn, zoals veegmachines en graafmachines.

Voertuigen

Met 171 voertuigen is het wagenpark van Circulus-Berkel nagenoeg even groot als in 2015 toen het 172 voertuigen telde. De samenstelling van het wagenpark veranderde wel. Voertuigen met een lagere milieunorm werden vervangen door voertuigen met de hoogste milieunorm Euro 6. Het aantal Euro-6-voertuigen verdubbelde in 2016 zelfs, van negen naar achttien. Ook werd het wagenpark uitgebreid met drie elektrische voertuigen voor personenvervoer.

In 2016 is daarnaast een kleine achterlader aangeschaft, waarmee ingezameld wordt in dunbevolkte gebieden. De aanbieddichtheid is daar lager, waardoor een compactere auto beter aansluit bij de behoeften. Door de compacte omvang is de wagen ook veel zuiniger. Het gaat om een test: bij goede resultaten zullen er meer kleine achterladers aangeschaft worden.


Milieunorm
2014
2015
2016

Euro 2

1

-

0

Euro 3

6

4

4

Euro 3 met roetfilter

6

5

2

Euro 4

11

11

12

Euro 5

25

32

35

EEV

34

34

34

Euro 6

2

9

18

CNG

6

8

7

Elektrisch

3

5

8

Overige

74

64

51

Wagenpark van Circulus-Berkel naar uitstootklasse.


In 2015 is samen met Stilema een voertuig getest voor de inzameling van droge componenten. Door de verlaagde opbouw is de inworp lager dan normaal. Dat verbetert de arbo-omstandigheden. Daarnaast is het lossen eenvoudiger en sneller. Na een geslaagde proef met het voertuig is besloten een tweede voertuig met verlaagde opbouw aan te schaffen. Dit voertuig is in 2016 geleverd. Doordat de inzameling inmiddels gewijzigd is, loopt de proefperiode door. In 2017 besluit Circulus-Berkel of er wordt opgeschaald of niet.

Het doorvoeren van de nieuwe huisstijl op voertuigen is in 2016 afgerond. Niet alle voertuigen zijn daarbij overgespoten: voor oudere voertuigen is besloten het natuurlijk moment van vervanging af te wachten. 


Samenstelling wagenpark
2014
2015
2016

Vrachtwagens (>3500kg)

64

64

65

Bestelwagens en bestelbussen (<=3500kg) en personenwagens

72

76

77

Veeg

11

11

10

Werkmaterieel (graafmachine, heftruck)

21

21

19


 


Brandstofverbruik
2014
2015
2016
eenheid

Euro loodvrij

18.063

14.468

20.503

liter

Diesel

1.126.558

1.187.912

1.220.055

liter

CNG

25.379

23.442

15.758

kilo

LPG

630

854

840

kilo

Ssynfuel+

 

 

30

liter


Ssynfuel+

In 2016 is begonnen met een test met de duurzame brandstof Ssynfuel+. Deze wordt geproduceerd uit afgewerkte kookolie. Het voordeel daarvan is dat de brandstof gemaakt wordt van plantaardige grondstoffen die niet meer inzetbaar zijn als voedsel. De brandstof zorgt voor een CO2-reductie van minimaal 80 procent (in de keten) en verbrandt daarnaast ook veel schoner. Tot slot moet de brandstof ook technische voordelen opleveren voor de voertuigen van Circulus-Berkel, die immers meer stoppen en optrekken dan de gemiddelde auto of vrachtwagen. In 2017 wordt de test opgeschaald naar meerdere voertuigen.