> Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid wordt vergroot door passende opleidingen aan de medewerkers aan te bieden. Een voortdurend lerende organisatie is dan ook een uitgangspunt van Circulus-Berkel. Ook vanwege ons ISO 9001-2015 certificaat zullen we voortdurend aandacht moeten besteden aan het onderhouden van kennis binnen de organisatie. Daarvoor hebben we een organisatiebreed opleidingsplan.

In 2016 hebben we 2,8 procent van de gemiddelde loonsom besteed aan opleidingen. Het gaat hier onder meer om ontwikkeling van kennis, vakmanschap, beroepshouding, interne kennisdeling en veiligheid.Het afgelopen jaar bedroeg het aantal externe opleidingsuren inclusief nascholingsuren van chauffeurs en de cursus veiligheid voor alle uitvoerende medewerkers 3030. Een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Deze verdubbeling komt doordat er veel aandacht is besteed aan trainingen met betrekking tot veiligheid.

Bedrijfsschool De Toekomst

Onze eigen bedrijfsschool, die in het voorjaar van 2016 officieel is geopend, speelt een centrale rol bij het opleiden van medewerkers en zal in 2017 verder geprofessionaliseerd worden. Naast bedrijfsgerichte trainingen, willen we hier ook algemene opleidingen aanbieden voor medewerkers die daarmee hun cv willen verrijken.

Leerwerkbedrijf

Circulus-Berkel is een erkend leerbedrijf. Er is een leer-werktraject met baangarantie voor schoolverlaters van technische opleidingen. Sinds enkele jaren biedt de afdeling Wagenparkbeheer ook meeloop- en snuffelstages aan. Ook Cambio is erkend als leerbedrijf. Het buurtbeheerbedrijf heeft vier verschillende vormen van leerplekken: de brugbaanconstructie, stageplekken, het beroepsbegeleidende leerweg (BBL)-traject en activering.