> Kwaliteitsbeleid

Visie op kwaliteit

Wat wij doen willen wij excellent doen. Onder excellent verstaan wij werk dat verricht wordt door vakbekwame medewerkers met de juiste beroeps- en servicehouding, weinig tot geen klachten van onze stakeholders en een goede beoordeling van onze opdrachtgevers.

Binnen de vier units zijn alle cruciale processen gedefinieerd, inclusief bijbehorende risico’s en kansen. Met software die we in 2016 hebben aangeschaft, zijn al deze processen vastgelegd en beter inzichtelijk gemaakt. Via het programma communiceren we met proceseigenaren of processen verlopen zoals afgesproken, waar het niet goed gaat en hoe dat komt. Ook bespreken we risico’s, hoe we deze afdekken en in hoeverre de afspraken hierover worden nagekomen. We streven er naar voor het eind van 2017 alle processen in het programma te hebben vastgelegd en besproken met betrokkenen. Veel processen staan nu al in het systeem. Met het nieuwe programma, in feite een communicatietool, kunnen nieuwe medewerkers eenvoudig worden uitgelegd hoe een werkproces in elkaar steekt. Het kwaliteitshandboek waarmee voorheen werd gewerkt is hiermee overbodig geworden.

Het team van interne auditoren dat kijkt naar mogelijkheden om processen binnen de organisatie te optimaliseren, voerde in 2016 92 procent van de geplande audits uit – een goede prestatie. Met het beter oppakken van de verbeterpunten uit de audits wil de organisatie in 2017 een slag maken.

Aankoopproces

We houden de manier waarop we bepaalde middelen met specifieke veiligheidsvoorzieningen aankopen tegen het licht. We zoeken naar een goede balans tussen de inzet van technische hulpmiddelen en oplettendheid bij chauffeurs en andere medewerkers die met gevaarlijke arbeidsmiddelen werken. Bij iedere nieuwe aanschaf moet er teruggevallen worden op een systematiek die daarbij stilstaat. Circulus-Berkel heeft dit vraagstuk ook landelijk aangekaart in brancheverband.

ISO 9001:2015

Eind 2015 is Circulus-Berkel als een van de eerste bedrijven in Nederland volgens de nieuwe ISO 9001:2015 gecertificeerd. Om het certificaat te krijgen, hebben we moeten aantonen dat we in staat zijn om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de wet- en regelgeving. Daarnaast eist de norm dat het bedrijf zich tot doel stelt de klanttevredenheid te verhogen door het kwaliteitsmanagementsysteem doeltreffend toe te passen. De norm is tot en met 31 december 2018 afgegeven. Afgelopen jaar is een herhalingsaudit uitgevoerd. De tekortkomingen die hieruit naar voren kwamen zijn inmiddels opgelost.

Directieverklaring

Het beleid dat wordt gevoerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu, is vastgelegd in de Directieverklaring Kwaliteit en Veiligheid.