> Recyclepleinen

Op onze Recyclepleinen kunnen ten minste twintig deelstromen gescheiden worden ingeleverd. Dat is meer dan de achttien stromen die de wet verplicht. De doelstelling voor 2016 was om 75 procent van alle ingebrachte stromen te scheiden. Dat doel is in het hele verzorgingsgebied van Circulus-Berkel gehaald.

Ontwikkeling Recyclepleinen

In 2015 hebben alle milieuparken de naam Recycleplein gekregen. De Recyclepleinen zijn zo ingericht dat de betaalde stromen gescheiden zijn van de stromen die gratis ingeleverd kunnen worden. Dit leidt soms nog tot onduidelijkheid bij inwoners. De pleinen krijgen daarom duidelijke bewegwijzering met cijfers voor alle fracties. Dit werkt al goed op het Recycleplein in Zutphen. In het eerste kwartaal van 2017 moeten alle pleinen op deze wijze zijn ingericht.

In Doesburg wordt een nieuw Recycleplein in combinatie met de stadswerf gebouwd op de locatie Den Helder aan de Parallelweg. De huidige locatie, ook al een combinatie van gemeentewerf en milieustraat, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De bouw is in 2016 gestart en de oplevering wordt in de zomer van 2017 verwacht. Het Recycleplein is door dezelfde architect ontworpen als dat in Zutphen. Op het dak komen zonnepanelen en bij de bouw worden duurzame materialen gebruikt.

In Deventer worden de twee brenglocaties van Circulus-Berkel gebundeld tot een Recycleplein aan de Westfalenstraat, aan de overkant van de huidige locatie. Op de nieuwe locatie komt ook ruimte voor kringloopbedrijf Het Goed en Het Groenbedrijf. Mogelijk zal een deel van Cambio ook meeverhuizen. Alleen de Zoutloods blijft op de huidige locatie. Door de samenwerking met Het Goed kunnen burgers herbruikbare goederen op dezelfde plaats kwijt als niet-herbruikbare stromen, waardoor uiteindelijk meer spullen hergebruikt kunnen worden. De gemeente heeft in 2016 een akkoord gegeven op de begroting, en nu moet het programma van eisen worden opgesteld. De bouw start naar verwachting in 2018 en de oplevering staat gepland voor 2020.

Ook de gemeente Lochem krijgt in de zomer van 2017 een nieuw Recycleplein. In 2016 is gekozen voor een locatie op bedrijventerrein Aalsvoort-West. Dit plein zal het huidige Recycleplein aan de Hagendijk vervangen. De exploitatie komt in handen van Hoftijzer. Op de nieuwe locatie komt ook de nieuwe huisvesting voor BuitenRuimte Lochem.

Inspectie

In 2016 zijn inspecties van de Recyclepleinen uitgevoerd door de Omgevingsdienst in het kader van de milieuvergunning. De inspecteurs hadden geen bijzondere opmerkingen.