> Cambio

Cambio, sinds 2013 onderdeel van Circulus-Berkel, is in Deventer actief op het gebied van activering, (bewoners)participatie, onkruidbestrijding en reiniging. Daarnaast kent het onderdelen als Cambio Keuken, een fietsenwerkplaats/fietsdepot en een intern klussenbedrijf. Met de invoering van de nieuwe organisatiestructuur in 2016 valt het onderdeel ‘Buurtbeheer’ van Cambio voortaan onder de unit Mens & Maatschappij. Het onderdeel ‘Reiniging’ valt onder de unit BuitenRuimte.

Activiteiten

Techniekfabriek

Onder de vlag van Cambio Buurtbeheer heeft Circulus-Berkel begin 2017 de Techniekfabriek geopend in Deventer. Hier zetten we grondstoffen om in duurzame producten. In de fabriek worden bijvoorbeeld boodschappentassen gemaakt van oude banners, fietssloten van zelf geslagen (plastic) touw en wandtegels van geshredderde en gesmolten plastic bekers uit het stadion van Go Ahead Eagles. De activiteiten in de fabriek dragen zo bij aan de circulaire economie, de bewustwording bij mensen dat restafval ook een grondstof kan zijn én aan de sociale doelen van Circulus-Berkel. De fabriek biedt mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt namelijk leer- en werkplekken en brengt ze zo een stap dichter bij de reguliere arbeidsmarkt.

Maatschappelijk plein

Door de herstructurering in de zorg dreigen activiteiten te vervallen waar wel behoefte aan is. Het in 2015 overgenomen dagbestedingscentrum de Zandloper is per juli 2016 doorontwikkeld naar een zelfregiecentrum. De dagbestedingsactiviteiten zijn verplaatst naar een nieuw pand aan de Dorrestraat. Dat pand openden we in 2016; het ontwikkelt zich tot een soort maatschappelijk plein met een groot scala aan maatschappelijke voorzieningen. Er worden activiteiten georganiseerd voor onder andere vrijwilligers, een groep Turkse vrouwen en een Soedanese werkgroep. Daarnaast worden er werksoorten verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Hierbij moet gedacht worden aan schoonmaak-, keuken- en cateringactiviteiten.

Keuken en Buurtacademie

In Doesburg beheren we de keukenvoorziening van het seniorencomplex IJsselzicht. Naast het verzorgen van de maaltijden worden er kooklessen en workshops gezonde voeding gegeven. Daarnaast loopt er een experiment om ’s avonds warme maaltijden aan te bieden. Tot slot brengen we in Doesburg in de ‘Buurtacademie’ vele vrijwilligers (ongeveer honderd) en organisaties bijeen om activiteiten te verzorgen en verzorgen we in jongerencentrum ‘0313’ een ontmoetingsplek en programma’s voor jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben.

Supporterprogramma Deventer

De afgelopen twee jaar hebben we ook bij Go Ahead Eagles in Deventer meer verbinding aangebracht met de supporters, de wijk, de sponsors en Deventer Werktalent (DWT). Werkzaamheden worden niet alleen in het stadion, maar ook in de wijk gedaan. Er liep een programma voor talentontwikkeling en door deel te nemen aan Deventer Scoort, behouden wij een verbinding tussen Go Ahead Eagles en DWT en brengen wij werkzoekenden onder de aandacht van werkgevers in Deventer.

Producten

Het opknappen van fietsen met gerecyclede materialen onder de naam Recycle en de make-over van fietsen onder Verhip mijn fiets is voortgezet. In 2016 slaagden we er onder andere in de onderdelen van Verhip mijn fiets-fietsen te verduurzamen. De verkoop van tweedehandsfietsen nam toe.

In 2014 sloten wij ons aan bij ‘Social Label’. Deze stichting ontwikkelt voor werkplaatsen een productlijn. Voor Cambio ontwikkelde topontwerper Dick van Hoff een schoonmaakcollectie onder de naam VEEG. Het productassortiment van de bezems werd in 2015 sterk uitgebreid. In 2016 werd VEEG genomineerd voor de prestigieuze Dutch Design Awards.

De Recycletrolley is een groot succes en wordt door verschillende andere gemeenten afgenomen. Het is een omgebouwde golfkar, waarmee drie afvalfracties in de buitenruimte ingezameld kunnen worden. In 2016 is er een verkoopfolder voor de trolley ontwikkeld.

 Bouw, reparatie en verkoop in 2016 

732

 

Reparaties particulieren

614

 

Tweedehandsfietsen

93

 

Nieuwe Recycle/Verhip mijn fiets-fietsen   

124

 

Dick van Hoff VEEGbezems

19

 

Recycle trolleys

Participatie

Cambio Buurtbeheer wil de fysieke en sociale leefbaarheid in wijken in het Circulus-Berkel-gebied vergroten door bewonersparticipatie. In Deventer is hier succesvol invulling aan gegeven met de formule Deventer Schoon Familie. Circa vierduizend inwoners hebben zich hieraan gecommitteerd. Zij organiseerden in verschillende wijken bijna vijftig zwerfvuilacties, twintig onkruidacties, zeven informatieacties, vijf hondenpoepacties, een bladactie en bikkelactie.

De Deventer Schoon Familie is niet zonder meer te kopiëren naar andere gemeenten, maar de filosofie achter dit project is dat wel. Voorop moet staan dat bij het stimuleren van participatie de lokale situatie in een gemeente als uitgangspunt wordt genomen. Participatie komt namelijk van de grond in samenwerking met lokale netwerken. Hierover zijn we dan ook met verschillende gemeenten in onze regio in gesprek.

Activering

Bij Cambio draait het om werk: wekelijks werken er 273 mensen. Cambio Buurtbeheer heeft 32 mensen in reguliere dienst: ongeveer zestien in vast dienstverband en zestien via een uitzendorganisatie. Daarnaast zijn er honderd activeringsplekken voor mensen met een bijstandsuitkering waarvan er 76 plekken zijn vervuld. Deze krijgen naast werkplekbegeleiding individuele coaching. Op jaarbasis begeleiden we negentien mensen in onze Cleanteams. Daarnaast biedt de Buitenploeg werk voor twaalf veelplegers. Binnen Cambio Buurtbeheer zijn 142 vrijwilligers actief.

Cambio neemt deel aan een landelijke netwerkgroep voor de buitenruimte, participatie en activatie. Met elkaar delen we kennis en ervaringen, zetten we experimenten op en trekken gezamenlijk op bij onderwerpen die regio’s overstijgen.