Privacy

Circulus-Berkel werkt actief aan de bescherming van uw privacy.

Cookies

Circulus-Berkel maakt gebruik van cookies. Cookies verzamelen automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van deze website en onze afvalkalender. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken gebruiken wij alleen voor (bezoekers)statistieken, om technische problemen op te lossen of de website te verbeteren. De gegevens zullen dus niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Tracking cookies

Circulus-Berkel plaatst tracking cookies, zodat we uw computer weer kunnen herkennen als u ons opnieuw bezoekt. Er zijn twee soorten tracking cookies: sessiecookies en permanente cookies. Met sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website tijdens een bezoek op uw computer zijn bekeken. Met permanente cookies kunnen wij uw computer herkennen als u onze website later opnieuw bezoekt.

Cookies uitschakelen

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Schakel dan de cookies uit via de instellingen van uw browser.

Bescherming persoonsgegevens

Circulus-Berkel beschermt de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Circulus-Berkel werkt conform haar privacyverklaring en de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Informatiebeveiliging

Circulus-Berkel bewaart uw persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving. Hiermee bieden wij bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot die gegevens door onbevoegden. De beveiligingssystemen van de servers test Circulus-Berkel regelmatig. Circulus-Berkel houdt zich aan de meldplicht datalekken.

Wijzigingen

Circulus-Berkel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Heeft u suggesties voor verbetering? Laat het ons weten via info@circulus-berkel.nl.

Copyright

Informatie van www.circulusberkeljaarverslag.nl mag worden overgenomen of gepubliceerd door derden, op voorwaarde dat sprake is van bronvermelding. Logo’s of elementen daaruit mogen niet worden verveelvoudigd, elektronisch opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Circulus-Berkel.