Terug naar het overzicht

Uitbreiding projecten Buitenruimte

“Naast reguliere onderhoudstaken en renovatiewerkzaamheden komen er regelmatig projecten op ons pad. Daarbij wordt – binnen planning en budget – steeds opnieuw gekeken naar de inzet van juiste expertise en begeleiding. Zo vormden we in 2016 het dichtgegroeide Elzenbos in Lochem om tot toegankelijke duurzame recreatieplek; een groene schakel binnen het vitaliteitspark. Met goede planning en ondersteuning heeft een team van activeringsmedewerkers het project met zorg uitgevoerd. Een resultaat met maatschappelijke én persoonlijke waarde."
Robert van Iersel, beleidsadviseur Circulus-Berkel BuitenRuimte

Het duurzaam beheren en onderhouden van de openbare ruimte vraagt om een verantwoorde inzet van mensen, middelen en materieel. Altijd met een scherp oog voor onze sociale en maatschappelijke meerwaarde in combinatie met een efficiënte aanpak. In 2016 is daarom toegewerkt naar een meer gemeenteoverstijgende inzet van onze kennis, expertise, het materieel en aansturing. Een benadering die op al onze locaties ook grotere projecten en een bredere dienstverlening in het groen en grijs mogelijk maakt.