Terug naar het overzicht

Pilots impuls voor milieuprestaties

In het buitengebied van Olburgen, Steenderen, Baak en Wichmond is in 2016 de pilot ‘Inzamelen op maat’ van start gegaan. Met deze proef – die een jaar duurt - wordt een nieuwe wijze van afvalinzameling getoetst aan de praktijk. Bewoners bepalen zelf wanneer de gft- en restafvalcontainer geleegd worden; voor beide is er wekelijks een inzamelmogelijkheid. Ze kunnen zich hiervoor digitaal of telefonisch aanmelden. Op basis daarvan wordt er iedere week een efficiënte ‘grijze’ en ‘groene’ inzamelroute bepaald. Daarnaast kunnen deelnemers zelf restafval wegbrengen naar één van de milieuparkjes.

“Bronckhorst - waar de genoemde kernen onder vallen- is de eerste Nederlandse gemeente die ervaring opdoet met Inzamelen op maat. Samen met Circulus-Berkel onderzoekt de gemeente hoe deze inzamelservice in de praktijk bevalt en wat er voor nodig is om dit eventueel op grotere schaal te introduceren. Daarbij spelen ook milieudoelstellingen en efficiency een belangrijke rol; momenteel treft een chauffeur minder dan 50% van de containers aan de weg. Inzamelen op maat kan een besparing op brandstof en CO2-uitstoot opleveren.”
Martin Niesink, beleidsambtenaar gem. Bronckhorst.