Terug naar het overzicht

Participatie uitgebreid met scholen

“Wij hebben in de onderbouw van onze school met succes afvalscheiding ingevoerd in 2016. Het restafval is gedaald met bijna 70%. Goede inzamelmiddelen, heldere afspraken, draagvlak onder docenten en ondersteunend personeel zijn daarbij onmisbaar. Wij hadden de primeur de eerste middelbare school te zijn. Daarbij was ook wethouder Coby Pennings aanwezig. De pilot wordt afgerond aan het einde van het schooljaar in 2017. We willen dan ook GF in de school apart in gaan zamelen.”
Erik ten Have, hoofd organisatie en beheer. Baudartius College.

In navolging van CleanWise, het succesvolle afvalscheidingsprogramma voor basisscholen, gaven gemeenten en scholen in 2016 aan graag te willen starten met een afvalscheidings-programma voor middelbare scholen. Dit in combinatie met het opruimen van zwerfvuil in het kader van Schoon Belonen. Omdat middelbare scholen een andere aanpak vragen dan basisscholen, vonden we het verstandig te starten met een pilot. Het Baudartius College in Zutphen vormde een goede proeftuin vanwege het enorme enthousiasme en de grote bereidwilligheid. In 2017 wordt dit programma aangeboden aan al onze gemeenten.