Terug naar het overzicht

Investeren in mensen

"Maaien, picknickplaatsen onderhouden, snoeien of kappen van bomen; werk in de buitenruimte is afwisselend. Je werkt dagelijks met de seizoenen. Bij projecten doe ik - naast het werk met de bosmaaier en motorzaag - inspecties voor de flora- en faunawet. Ik doorloop het hele gebied. Zijn er vossenholen of bijvoorbeeld buizerdnesten? Dan markeer ik de plek en wordt het gebied 25 meter rondom niet verstoord."
Leo Schäfer, medewerker groen, werkt via Delta bij de unit BuitenRuimte. Door ervaring, kennis en inzet is hij een belangrijke schakel binnen zijn team.

Circulus-Berkel creëert kansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Met oog voor groei en mogelijkheden. Zo investeren we bij groenwerkzaamheden actief in persoonlijke ontwikkeling: het behalen van certificaten en uitdagende projectmatige inzet waar mogelijk ('méér dan schoffelwerk'). In 2016 werd samengewerkt met detacheringspartners als Delta, Presikhaaf en Sallcon.

Gemotiveerde krachten met een langdurige afstand tot werk deden daarnaast ervaring op in het groen; zinvol werk dat met coaching kansen op een baan vergroot.